Sydhamnsvägen 44 A, 151 02 Södertälje PML - alltid före

COVID-19

Onsdag 18 mars 2020

Till våra kunder vill vi meddela följande  

Åtgärder för att förhindra spridning av Coronaviruset

Åtgärderna bygger på råd från folkhälsomyndigheten. Dessa åtgärder förväntas bidra till att begränsa smittspridningen bland våra anställda och andra och därmed bidra till att minska bördan på hälsovården. Samtidigt bör detta säkerställa att PML kan upprätthålla verksamheten i denna extraordinära situation. 

Vi vill också säga att det är av största vikt att om Du känner Dig sjuk när vi ska komma ut till Dig som kund att Du meddelar oss det. 

Vi som företag kommer att säkerställa att all vår personal vidtar alla våra åtgärder samt också kan avtala med kund om man inte önskar vara hemma när våra montörer kommer. 


På Folkmyndighetens hemsida kan du läsa om råd och begränsningar.


Om du känner dig sjuk som anställd

Vi måste alla vara extra försiktiga och uppmärksamma på tidiga symptom just nu gällande Coronavirus. Kontakta 1177 Vårdguiden via telefon eller ring 11313 om du känner dig orolig och behöver råd.

Personlig hygien

Tvätta händerna ofta med tvål och vatten och använd handsprit vid behov. Håll avstånd till kollegor och andra (en meter). Vi undviker handskakning och fysisk kontakt. Undvik att peta Dig i ansiktet.

Resor till och från jobbet

För att begränsa risken för infektion på grund av kö och trängsel under rusningstid, under allmänna resor till och från arbetet, skall man komma överens om att ordna alternativ arbetstid med närmaste chef när så är möjligt. Vi erbjuder ersättning för parkeringskostnader under denna period om du väljer att ta bilen till arbetsplatsen.

Semesterresor utomlands

Vi avråder starkt från att resa utomlands! Vid hemkomst skall du inte åka till jobbet förrän du har stämt av med din närmaste chef och vid behov/symptom 1177 Vårdguiden eller läkare. Detta gäller även om du varit i områden som inte klassificeras som riskområden.


Informationsskyldighet: Alla ansvarar för att omedelbart informera sin närmsta chef om resor utanför Sverige som har gjorts under de senaste 2 veckorna och planerade framtida resor.

 


Riktlinjerna gäller tillsvidare.