Sydhamnsvägen 44 A, 151 02 Södertälje PML - alltid före

PML Energy

Bolaget har som affärsidé att exploatera djup geoenergi som ett alternativ till bioenergi, fjärrvärme och traditionell bergvärme.

Verksamheten består dels i att projektera och sälja energianläggningar och dels i att sälja värme och kyla till kunder genom hel- eller delägda närvärmebolag. 

Bolaget ska inom kort utföra sitt första referensuppdrag, mer information om detta kommer.