Erbjudande fjärrvärmeväxlare


Vi byter ut Din gamla fjärrvärmeväxlare till ett pris av 51 000 kr inkl. moms

ROT-avdraget kan nyttjas med 30 % av arbetskostnaden som uppgår till 25 000 kr. Detta ger ett nettopris av 43 500 inkl. moms

Du får en komplett installation inkluderande ny växlare, borttag av den befintliga, rör- och elinstallation, isolering av fjärrvärmerören samt allt erforderligt material inkluderat.
Vi kontaktar även fjärrvärmeleverantören angående tillstånd mm.

Skrivet 2023-12-07
Gå tillbaka