Om PML

PML Svets & VVS

PML Svets & VVS AB startades år 1999 av Petri Laukkanen som då drev företaget i form av enskild firma. Idag är företaget ombildat till aktiebolag och har totalt 30 anställda i hela koncernen.

Företaget bedriver sin verksamhet i samtliga områden inom VVS såsom fjärrvärme- och värmepumpsinstallationer, vi har även en serviceavdelning där vi kan erbjuda alla tjänster inom VVS-service, vi utför entreprenadarbeten även som totalentreprenör, vi har egna isolerare.

Företaget omsatte 2022 65 mkr.

Vi är ett Säker Vatten företag och ett auktoriserat isoleringsentreprenörföretag. Vi är stolta över vårt kvalitets- och miljöledningssystem enligt Comforts CVS-system.

Vi förordar helhetslösningen, i oss har Du en partner som är med Dig hela vägen. Våra uppdrag ska leda till långsiktiga relationer och våra kunder och samarbetspartners skall uppleva oss som det självklara valet vid sina uppdrag.

Vår affärsidé

Våra specialiteter är fjärrvärme-, kulvertinstallationer, vämepumpar men har självklart en bred kompetens inom hela VVS-området. Vi har inom företaget en stark teknisk kompetens. Vi ska tillhandahålla vår marknad totalentreprenader inom värme och kyla. Vi ska även tillhandahålla kringarbeten för värme och kyla.

Vi har stor erfarenhet av

Av fjärrvärme- och kulvertinstallationer, diverse installationer av värmepumpar (läs mer under våra tjänster), växlarbyten, kylcentraler och service och arbeten med pannbyten, fläktrum, badrumsrenoveringar, stambyten, ventilbyten och injustering av värmesystem, rörarbeten, och isoleringsarbeten.

Våra kunder är

Komunala bolag, bostadsrättsföreningar, statliga företag, privata fastighetsägare, större och mindre byggföretag. Vi åtar oss även uppdrag direkt av privatpersoner samt diverse projekt genom vårt samarbete med Comfort.

Vi har löpande årsavtal med Norrenergi och Nabo på installation av fjärrvärmecentraler, kulvert samt alla förekommande värmearbeten inkluderande värmepumpar.

Vi är återförsäljare av

Viessmann värmepumpar men säljer även andra märken på marknaden. Vi tar fram energisparkalkyler för varje kunds fastighet. Vi säljer diverse olika värmepumpar.

Vår personal

Är kunnig inom samtliga VVS-områden och utvecklas hela tiden genom utbildningar men främst genom det stora antalet projekt som bedrivs inom företaget. Alla våra anställda har genomgått utbildning i heta arbeten och säker vatteninstallation. Våra svetsare har europalicenser för svetsning. Då PML är heltäckande inom fjärrvärme, värmepumpar och svetsarbeten innehar vi licenser för svets inom gas, tig svart/vitt, rostfritt, stålrör, har även licens för lödning. Dessa licenser hålls naturligtvis aktuella.

PML har en stark organisation, med låg personalomsättning och vi tror ett bra personalklimat och att få alla att känna sig delaktiga, ta eget ansvar och att man får återkoppling för ett bra utfört arbete.

Vår strategi

Vi vill tillsammans med kund hitta en specifik/personlig lösning. Den ska självklart vara ekonomiskt fördelaktig för kunden och utföras inom utlovade tidsramar. Vi skall kunna sätta oss in i kundens problematik för att kunna erbjuda bästa ekonomiska/tekniska lösning. Vi utvecklar hela tiden verksamheten och tycker att vi, enligt våra kunder, utför alla installationer med hög kvalitetsnivå och energieffektivitet med en organisation där kompetensutveckling är av stor vikt.

Våra kunder / Återkoppling

För oss är det viktigaste att Du tycker vi är det självklara valet när Du behöver en vvs-installatör i någon form. Därför är det viktigt med återkopplingen till våra kunder. Vi gör årligen en kundenkät där vi efterfrågar åsikter både positiva och negativa. Detta är viktigt då vi ständig arbetar med att förbättra oss.

Detta ska vi tänka på och skall vara förankrat hos våra anställda:

  • Våra anställda skall alltid bära branchlegitimation samt ha visitkort tillgängligt i de fall kund behöver komma i direkt kontakt med våra montörer.
  • Vi ska ha enhetlig klädsel och våra servicebilar skall vara rena och igenkännliga som en trygghet för kunden.
  • Vi meddelar alltid en kund besked när vi kan påbörja arbetet, när material anländer samt hur lång tid arbetet kommer att ta. (I många fall arbetar vi efter förfrågningsunderlag där detta alltid står angivet).
  • Blir det några förseningar SKALL vi alltid kontakta kunden med besked om detta.
  • Vi ser alltid till att våra kunder får besked i god tid om e v avstängningar i värme eller vatten.
  • Ser vi något som avviker från ritning eller beskrivning skall vi alltid konsultera med kund innan ev. ändringar utförs.

Ladda ned

Våra policys