Brandstegen

Nybyggnation av ca 100 lägenheter och förskola. Uppdragsgivare Veidekke A/S. Projektet skall vara färdigställt oktober 2018.
Projektnamn:
Folkkungagatan 100
Kund:
Rödjemyr konsult AB
År:
2020
Gå tillbaka