Hedin Bil/Ford Södertälje

PML har utfört VVS-arbeten, ny undercentral och nya ventilationsaggregat till om- och tillbyggnad av utställningshall och bilverkstad på uppdrag av Tuve Bygg AB. Uppdraget har pågått under ca 1 år och färdigställdes Januari 2020.
Projektnamn:
Folkkungagatan 100
Kund:
Rödjemyr konsult AB
År:
2020
Gå tillbaka