Östra Kallfors

PML har på uppdrag åt Rödjemyr konsult AB utfört installation av Undercentral samt arbeten med byte av stam- och radiatorventiler. Utförande montörer Panu Laukkanen och Jerker Hammarström.
Projektnamn:
Folkkungagatan 100
Kund:
Rödjemyr konsult AB
År:
2020
Gå tillbaka