Svets, VVS & isolering

Allt inom rörsvets, VVS och isolering

Rörsvetsning en specialiserad teknik som kräver specialutbildade svetsare med kunskap om de olika svetsmetoderna och de material som ska svetsas. Vi på PML har över 20 års erfarenhet av att av att installera och svetsa fjärrvärme och undercentraler.

Undercentraler och fjärrvärmeinstallationer

Vi utför fjärrvärmeinstallationer till villaägare, fastighetsägare, större industrier. Kylcentraler, Undercentraler, kulvertinstallationer, Pannbyten, Bergvärme, Solvärmesystem.

Vi har även löpande serviceavtal med NorrEnergi samt utför installationer åt BRF:er, privata fastighetsägare. Våra montörer har samtliga licenser som krävs för svetsning i dessa uppdrag.

Entreprenadarbeten

Vi utför entreprenadarbeten inom bostäder såsom villor, lägenheter och kommersiella fastigheter. Vi utför ROT och nyproduktion. Som totalentreprenör och underentreprenör.

Isolering

Vi utför även isoleringsarbeten på rörinstallationer samt ventilationsisolering och muffning. Våra montörer har armaflexcertifikat.

Vi utför isoleringsarbeten på rörinstallationer samt ventilationsisolering och muffning, men tar oss självklart an alla typer av VVS-isoleringsuppdrag. Vi utför även plåtning av rör.

Samtliga av våra montörer har armaflexcertificat och vi är medlemmar i Isolerförbundet IF.

Övriga

Bussvärmepumpar. Projektledning

Vi erbjuder också

  • Sanering/Asbestsanering
  • Rivning
  • Håltagning
  • Målning
  • Elarbeten samt Styr- och regler
  • Materialanskaffning
  • Injustering av värmesystem
  • Värme och kyla
  • Elarbeten
  • Asbestsanering