PML Energy

Ny revolutionerande teknik för djuphålsborrning och geotermisk energi.

Geotermisk energi utvinns från jordens inre värme och är en förnybar energikälla som har stor potential att bidra till en hållbar och miljövänlig energiförsörjning i framtiden. Geotermisk energi produceras genom att utnyttja värmen som finns lagrad i jordens inre, antingen genom att utvinna het vatten och ånga från jordens inre eller genom att använda jordens konstanta temperatur för att producera värme och el.

Vi är glada att presentera PML Energy. Vi kan med patenterad teknik utföra djuphålsborrning till djup som tidigare inte varit möjlig till rimlig kostnadskalkyl.

Tekniken används till att borra för bergvärme till större fastigheter så som köpcentrum, större industrier och bostadsområden där man inte kan använda traditionell bergvärmeborrning pga platsbrist. Vi kan nu borra ett djupare hål som motsvarar c:a 30 traditionella bergvärmehål.


Petri Laukkanen

Ägare & Försäljningschef